Factoria F5 és una associació nacional sense ànim de lucre.

Visió:

La Revolució Digital canvia la nostra economia i la nostra societat però deixa de banda a una part dels i les ciutadans i ciutadanes.

Factoria F5 vol posar el digital al servei d’una societat

  • Inclusiva, proporcionant noves oportunitats formatives, laborals i vitals a persones, enfocant-se en els col·lectius més desfavorits;
  • Solidària, facilitant accés al món digital a cada ciutadans i ciutadanes i acompanyant l’economia social i el tercer sector en la seva transformació digital;
  • Transformadora, apropiant-les eines innovadores per a la transformació social i replicant-se en tots els territoris que ho necessiten.

Missió:

Factoria F5 és la primera Escola Digital Inclusiva i Solidària al servei de la transformació social que:

  • ofereix noves oportunitats al sector TIC proporcionant gratuïtament formacions intensives i innovadores adaptades a persones en situació de risc social;
  • lluita contra la «bretxa digital» organitzant tallers d’apropiació de les TIC a favor de la ciutadania;
  • dóna suport al desenvolupament de les entitats de l’economia social i del tercer sector a través de serveis digitals a mida;
  • fomenta un model replicable a Espanya cooperant al nivell Euro-Mediterrània.

Junta Directiva:

Presidència, Guillaume Thureau
Vicepresidència, Stéphanie Marze
Secretària, David Picó
Tresoreria, Ali Siam