Factoria F5 té un compromís a posar a la disposició del Tercer Sector tot el que les TIC poden aportar per facilitar i accelerar el compliment de les seves missions.

La Taula del Tercer Sector de Catalunya va presentar durant últim Mobile World Congress les conclusions d’un estudi “Les necessitats de les entitats del tercer Sector Social de Catalunya en tecnologia mòbil, digitalització i TIC”.

Aquí pots descarregar aquesta presentació (en català).

L’estudi conclou que les prioritats de les entitats socials en l’àmbit tecnològic són:

  • La transformació digital: Necessitat de més lideratge dins de les entitats del Tercer Sector i d’una major formació dels professionals.
  • Experiència d’usuari: Involucrar a les persones usuàries de les entitats socials en tot el procés.
  • Transferència: Acostar les empreses TIC a les necessitats del Tercer Sector i desenvolupar apps noves.
  • Avaluació: Avaluar l’impacte dels nous processos de les entitats socials en aquest àmbit.

L’informe sosté que les entitats socials han de treballar internament en la millora de les seves habilitats i coneixements tecnològics. L’estudi també ressalta que la innovació tecnològica serà una eina primordial per empoderar a les persones en risc d’exclusió ateses per les entitats socials. Quant al desenvolupament de tecnologia mòbil i apps, l’estudi ressalta que provocaran una major participació ciutadana, una major capacitació d’habilitats i competències de professionals i voluntaris.

Factoria F5 té com a prioritat el desenvolupament de serveis orientats al Tercer Sector que permetin aportar respostes concretes a aquestes necessitats: accelerar la transformació digital del sector, involucrar als usuaris en el procés i construir ponts entre el Tercer Sector, l’Economia Social i el sector Digital.

Aquesta activitat de serveis al Tercer Sector, que es desenvoluparà a partir del 2018, té a més un paper clau en la sostenibilitat del model de Factoria F5.