Política de privacitat

L’usuari que faciliti dades personals a través d’aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de www.factoriaf5.org, que es troben convenientment inscrits en el registre de l’Agència de Protecció de Dades.

Aquestes dades podrien ser tractades per a:

  • Contactar amb l’Usuari i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta i realitzar un seguiment posterior.
  • Gestionar, en el seu cas, si escau, la seva comanda i dur a terme el lliurament de béns o prestació de servei contractada per l’Usuari, la seva facturació i cobrament.
  • Gestionar i controlar la cartera de clients.
  • Gestionar, en el seu cas, si escau, el procés de registre de l’Usuari en la pàgina web.
  • Realitzar, en el seu cas, el perfil d’Usuari per a oferir-li continguts d’una manera personalitzada.
  • Gestionar, en el seu cas, els comptes d’Usuari de la pàgina web i les posteriors modificacions que ell realitzi.

Tret que l’usuari comuniqui la seva voluntat en contra, a l’adreça de correu electrònic *info@factoriaf5.org, les seves dades podrien ser utilitzats, en el seu cas, si escau, per a l’enviament d’informació comercial de Factoria F5.

Les dades personals de l’Usuari no seran comunicades a tercers, excepte aquelles comunicacions que haguessin de fer-se a les autoritats en cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o infringit el contingut de l’avís legal.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè responguin a una situació real, sent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar a Factoria F5 o a tercers.

Sense perjudici de l’anterior, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la Llei de protecció de dades (*LOPD) per a impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. Factoria F5 declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes poguessin tenir per a l’Usuari, si va publicar informació voluntàriament.

S’informa l’Usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita i signada, que podrà ser remesa al domicili Carrer *Carders 24, *3º2ª, 08003, Barcelona, Espanya, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

Aquests drets seran atesos sense perjudici del deure de conservar unes certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d’un possible tractament, o , en el seu cas, d’una relació contractual.